Aktualna (2018-08-20 10:50:34) zajętość stanowisk

w sali 511b (UCI AGH - C1, 5 piętro):

 
 
 
 
 
 
mops102
down
free!
mops101
down
free!
mops103
down
free!
mops104
down
free!
mops105
down
free!
mops106
down
free!

mops110
down
free!
mops109
down
free!
mops108
down
free!
mops107
down
free!
mops111
down
free!
mops112
down
free!
mops113
down
free!
mops114
down
free!

mops118
down
free!
mops117
down
free!
mops116
down
free!
mops115
down
free!
mops119
down
free!
mops120
down
free!
mops121
down
free!
mops122
down
free!