Aktualna (2017-11-21 10:44:52) zajętość stanowisk

w sali 511a (UCI AGH - C1, 5 piętro):

mops090
down
free!
mops091
down
free!
mops092
down
free!
mops093
down
free!

mops089
win
login kubasabl
mops088
win
login skoczy
mops087
win
login anszelag
mops086
win
login kmacalka
mops082
down
free!
mops083
win
login nzemla
mops084
win
login anzmuda
mops085
win
login zendla

mops081
win
login wroz
mops080
win
login apopiela
mops079
win
login topinek
mops078
win
login milczare
mops074
win
login ppiotro
mops075
win
login awieczor
mops076
win
login magdalwr
mops077
win
login bmatwiej

mops073
down
free!
mops072
install
image vm
mops071
win
login mskoczek